Usługi Kolejowe

Świadczymy także szereg różnych usług kolejowych:

Serwis:

 • naprawy „lekkie” wagonów kolejowych, wykonywane lotną brygadą,
 • naprawę składów całopociągowych na naszym zapleczu serwisowym.
 • mobilny serwis lokomotyw spalinowych i eklektycznych, oraz wykonywanie przeglądów poziomu P1 oraz P2 zgodnie z DSU klienta.

Rewident:

 • wykonywanie prób hamulca – uproszczonej oraz pełnej
 • wykonywanie oględzin technicznych
 • wykonywanie odbiorów wagonów przy wynajmie oraz przy zdaniu z wynajmu

Dokumentacja:

 • tworzenie dokumentacji DSU
 • tworzenie instrukcji wewnętrznych
 • tworzenie regulaminów bocznic oraz schematów bocznic

Infrastruktura:

 • przeglądy infrastruktury przez toromistrza
 • wykonywanie bieżących napraw bocznicy kolejowych – wymiana podkładów, smarowanie zwrotnic kolejowych, dokręcanie śrub, przekładanie szyn itp.
 • kompleksowe usługi toromistrzowskie
 • utrzymanie infrastruktury
 • obsługa posterunków kolejowych – nastawni, punktów zwrotniczych itp.

Inne:

 • usługi komisarza odbiorczego świadczone przez czynnego maszynistę instruktora z uprawnieniami dla większości typów występujących na terenie Polski
 • świadczenie usług biegłego niezależnego członka komisji wypadkowej
 • wynajmowanie drużyn manewrowych

Zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: biuro@tkpsilesia.pl