EKO Transport

Kolej jest EKO

Troska o środowisko naturalne
Transport intermodalny, wykorzystując kolej jako główny środek transportu, wspiera projekty ekologiczne. Pociągi, dzięki napędzaniu energią elektryczną, są mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Jak wskazują badania: skażenie powietrza z tytułu transportu kolejowego to 1,3% w odniesieniu do 98,7% skażenia z tytułu transportu drogowego, poziom emisji hałasu to 9,1% z tytułu transportu kolejowego w odniesieniu do 90,9% poziomu hałasu z tytułu transportu drogowego. Transport Intermodalny to wymierne korzyści społeczne w skali makro, to również optymalne rozwiązanie dla biznesu.
Obniżenie globalnego kosztu procesu transportowego
Wykorzystanie tańszych rozwiązań transportowych, np. kolei na głównym odcinku drogi ładunku oraz korzystanie ze znacznie bardziej kosztotwórczych rozwiązań transportowych, np. za pośrednictwem transportu drogowego jednie na krótkim, ostatnim odcinku drogi od lub do terminala przeładunkowego .
Kalkulator CO2
Dzięki stronie ecotransit.org mogą Państwo porównać ilość CO2 dla różnych rodzajów transportu.

http://www.ecotransit.org/calculation.en.html