Bocznice

TKP Silesia oferuje usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi oraz obsługę ruchu manewrowego dla firm przemysłowych i operatorów logistycznych. Usługi te świadczone są przez wyspecjalizowanych pracowników TKP Silesia. Obsługujemy bocznice o różnej wielkości. Jesteśmy w stanie obsługiwać bocznicę na sprzęcie TKP Silesia lub klienta.

Najistotniejszą korzyścią dla klientów wynikającej ze współpracy z TKP Silesia to:

 • całkowite przejęcie logistyki związanej z przeładunkiem i spedycją towarów
 • zapewnienie optymalnego wykorzystania potencjału technicznego
 • opracowanie i wdrożenie efektywnej i niezawodnej organizacji pracy na bocznicy
 • kompleksowe przejęcie obsługi transportu kolejowego od klienta w oparciu o rozwiązania outsourcingowe
 • dopasowanie obsługi do potrzeb spedycyjnych klienta

Czynności techniczno-ruchowe wykonywane dla klienta:

 • przyjmowanie pod względem technicznym i handlowym wagonów zamawianych przez zleceniodawcę;
 • oględziny techniczne taboru kolejowego, wyłączanie ze składów wagonów niesprawnych technicznie;
 • naprawy bieżące i rewizje taboru kolejowego;
 • obsługa posterunków ruchu i prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy;
 • wykonywanie prac manewrowych na bocznicach, przetaczanie wagonów w celu wykonywania czynności rozładunkowych i załadunkowych, zestawianie i formowanie pociągów;
 • kompleksowe utrzymanie infrastruktury kolejowej;
 • przeładunki;
 • spedycja.

Kompleksowość obsługi bocznic polega również na:

 • projektowaniu, budowie, przebudowie i rozbudowie układów torowych
 • budowie, remontach i naprawie układów torowych bieżącym utrzymaniu torów kolejowych bocznicy (dokręcaniu śrub i regulacji prześwitów torów i rozjazdów, konserwacji rozjazdów i bieżącej kontroli)
 • okresowych przeglądach rocznych i pięcioletnich bocznicy kolejowej
 • prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji technicznej wymaganej stosownymi przepisami i ustawami oraz bieżącego nadzoru technicznego
 • uzyskiwaniu i opracowaniu odpowiednich dokumentów technicznych dla bocznicy
 • załatwianiu spraw związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i eksploatacją bocznicy w tym obejmujących opracowanie: regulaminu pracy bocznicy kolejowej, przepisów wewnętrznych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, planów sytuacyjnych do umowy bocznicowej

Zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: biuro@tkpsilesia.pl