Audyty

Firma TKP Silesia  wychodząc na przeciw firmą sektora kolejowego, oferuje usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji sprzętu, bocznic, typu budowli, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz analizy prowadzonych rejestrów szkoleń, uprawnień i upoważnień pod względem kompletności w stosunku do aktualnych przepisów prawa.

Szczegółowy zakresu usługi to:

  • Analiza stanu dokumentów źródłowych (świadectw typu, regulaminu bocznic, schematu bocznic itp) pod kątem zgodności ze stanem infrastruktury;
  • Analiza istniejących elementów infrastruktury i urządzeń pod kątem wymagań posiadania świadectw dopuszczenia typu;
  • Identyfikacja budowli i urządzeń dla których przedsiębiorstwo nie posiada stosownych świadectw dopuszczenia do eksploatacji;
  • Opracowanie trybów postępowania oraz niezbędnych dokumentów w zakresie pozyskania świadectw dopuszczenia typu przez przedsiębiorstwo.
  • Analiza dokumentacji szkoleniowej
  • Analiza rejestrów, upoważnień, uprawnień pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych.

Zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: biuro@tkpsilesia.pl