Pracownicy bezpośrednio związani z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych


Organizujemy kursy kwalifikacyjne i przeprowadzamy egzaminy:

 • kwalifikacyjne
 • weryfikacyjne
 • okresowe na stanowiska:
  • rewident taboru kolejowego
  • ustawiacz
  • kierownik pociągu gospodarczego i roboczego
  • prowadzący określone pojazdy kolejowe

Organizujemy również doskonalenie zawodowe dla pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: biuro@tkpsilesia.pl