Maszyniści i kierujący pojazdy kolejowe


Szkolenie w zakresie :

-licencji maszynisty;

-świadectwa maszynisty;


Organizacja pouczeń okresowe dla maszynistów tj. sprawdziany wiedzy umiejętności.


Organizacja szkoleń w zakresie rozszerzenia o infrastrukturę oraz typ pojazdów.

Zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: biuro@tkpsilesia.pl